domingo, 3 de enero de 2010

Exercicios para repasar os primeiros apuntes de Platón

1. Platón fundou a escola filosófica chamada....................................., nela estudábase, sobre todo.....
2. Platón intentou influir nun gobernante ¿quen?
3. Os escritos platónicos teñen a forma de...
4. A obra na que aparece explicitamente a teoría da reminiscencia e o tema da virtude chámase....
5. Platón presenta o mito da caverna no diálogo titulado....
6. O dualismo antropolóxico que encontramos na filosofía platónica ten antecedentes claros no...
7. As influenzas máis importantee no pensamento platónico son as de ...
8. Platon considera que o coñecemento sensible conduce ao relativismo
9. Segundo Platón, se o relativismo fose certo
a) tería sentido a ensinanza
b) todos terian acceso ao coñecemento obxectivo
c) haberia sabios e ignorantes
d) ningunha das anteriores
10. Os terminos universais teñen como correlato directo
a) os obxectos sensibles
b) as Ideas
c) só as entidades matematicas
d) ningunha das anteriores
11. Segundo Platón, se existe o coñecemento sempre verdadeiro
a) o relativismo é certo
b) só existe o Mundo Sensible
c) deben existir as entidades absolutas e inmutables ás que chama Ideas
d) ninguna de las anteriores
12. No mito da caverna a Idea do Ben está representada por...
13. As interpretacións fundamentais do mito da caverna son ...
14. No mito da caverna, as sombras representan...
15. a Idea máis importante é a de...
16. Segundo Platón ¿cal é a forma de acceder ó mundo intelixible?
17. A dialéctica ten como obxecto o coñecemento de ...
18. Segundo Platón, a matemática é un coñecemento...
19. O coñecemento máis excelente é ...
20. a parte máis excelente da alma é
21. Segundo Platón todo o cambiante e composto é...
22. a parte irascible da alma representa ...
23. Segundo Platón o verdadeiro ser é...

No hay comentarios:

Publicar un comentario