martes, 6 de octubre de 2009

Falando de relativismo...


Ás veces cometemos erros porque tratamos os puntos de vista relativos coma se fosen absolutos, pero outras veces prodúcese o erro contrario: atribuímos relatividade a algo que é absoluto. Le a seguinte historia e medita sobre ela:

"o centinela dun acorazado ve unha luz que se aproxima por estribor. O capitán pídelle que emita unha sinal para alertar á outra embarcación: - ¡Aconsellamos que cambiedes o voso curso 20 graos inmediatamente!. Chega a resposta: - ¡Aconsellamos que cambiedes o voso curso 20 graos inmediatamente!. O capitán monta en cólera. - Aquí o capitán. Imos chocar. Cambiade o voso rumbo vinte graos, ¡agora mesmo!Chega a resposta: -Pois aquí un mariñeiro de segunda clase, e ínstovos urxentemente a cambiar o voso rumbo 20 graos. O capitán está cego de ira. Manda unha sinal: - ¡son un acorazado! e chega a resposta - ¡e eu un faro!"

viernes, 2 de octubre de 2009

Consecuencias do relativismo

 • N o Dereito
  Se a lei natural non é universalmente válida, cada un ten dereito a seguir o seu propio arbitrio
  Se a lei do Estado llo impide constitúe unha lesión do seu dereito natural
  Logo as leis positivas son preceptos arbitrarios establecidos por quenes teñen poder para facelas, e en beneficio propio
 • Na Moral
  Os valores morais tampouco existen por natureza, baséanse en convencións
  e teñen validez diferente segundo tempo e lugar.
 • Na Relixión
  É unha invención do home
  A experiencia de inxustza no mundo contradí a xustiza divina
  É unha proxección útil
  Temor aos deuses como sustituto das leis
  Posibilita a expresión dos sentimientos
 • Na teoría do Coñecemento
  Sobre cada cousa existen dúas afirmacións contrarias, logo non existe nada obxectivo
  O home é a medida de todas as cousas, en función de como o serven, de como lle son útiles
  Rexeitase todo o que vai máis alá (Escepticismo)
  Todo ser é subxectivo e cambiante (relativismo) porque as cousas valen en función de como nos son útiles

Vídeo sobre o método socrático

jueves, 1 de octubre de 2009

Inicios da filosofía


Exercicios tema 1

1. Busca un relato mítico e coméntao aplicando a esa narración todos os trazos dos mitos que estudamos na clase.
2. Realiza un cadro comparativo entre os trazos do pensamento mítico e os do "logos" ou pensamento racional.