miércoles, 25 de noviembre de 2009

MéTodos CientíFicos En BiologíA

A continuación tes unha presentación que che describe os pasos do método científico usando exemplos clarificadores.

viernes, 20 de noviembre de 2009

Aristóteles

A continuación tes un completo esquema das teorías aristotélicas

Aristoteles Introducción

Introducíón á teoría de Aristóteles

Aristoteles

Resumo da filosofía aristotélica

Filosofía helenística

Check out this SlideShare Presentation: